Tag: Nordost

Dong day Nordost Odin 2 series hay

Lịch sử hình thành Nordost – Sự kết nối âm thanh ấn tượng

Những audiophile trên thế giới không thể không biết hãng thiết bị âm thanh Nordost, đây là một hãng thiết bị chuyên sản xuất các mẫu dây dẫn vừa dùng để kết nối tín hiệu và được cấu thành nên từ rất nhiều các thành phần khác nhau mỗi thành […]